top of page
Kotva 1

Náhrady

           Korunka

Protetická náhrada, ktorá prekrýva poškodený, sfarbený alebo nefunkčný prirodzený zub. “Na mieru” vyrobená korunka v požadovanom tvare a farbe sa fixuje cementom na napreparovaný zub. 

Podľa materiálu:

Celokeramické (Zirkoniumoxid, Lith ium disilikát)

Kovokeramické

Provizórne (PMMA)

Zubná korunka

           Mostík

Protetická náhrada nahrádzajúca jeden alebo viacero chýbajúcich zubov. Mostík sa fixuje cementom na dvoch alebo viacerých napreparovaných zuboch a funkčne a esteticky vypĺňa medzery.

Podľa materiálu:

Celokeramické (Zirkoniumoxid, Lithium disilikát)

Kovokeramické

Provizórne (PMMA)

Zubný mostík

           Fazeta

Neinvazívne riešenie pre sfarbené, poškodené alebo tvarovo esteticky nevyhovujúce zuby. Fazety sú veľmi tenké plášte, ktoré sa cementujú na preparované prípadne aj nenapreparované viditeľné časti prirodzených zubov.

Podľa materiálu:

Celokeramické (Zirkoniumoxid, Lithium disilikát)

Kompozitné (zhotovujú sa v ambulancii priamo v ústach pacienta)

Fazeta

           Inlay, Onlay, Overlay

Individuálne vyrobená keramická výplň, ktorá nahrádza chýbajúce zubné tkanivo. Cementuje sa do alebo na preparovaný zub  a svojim tvarom a farbou vylepšuje jeho estetiku.. Keramické výplne sa podľa rozsahu delia na:

Inlay: nahrádza malú časť zuba

Onlay: nahrádza väčšiu čast zuba

Overlay:  nahrádza žuvaciu plochu zadných zubov

Podľa materiálu:

Celokeramické (Zirkoniumoxid, Lithium disilikát)

Kompozitné

Inlay, Onlay, Overlay

           Implantát

Slúži ako náhrada chýbajúceho zubu. Tvorí ho titanová “skrutka“ fixovaná v kosti hornej alebo dolnej čeľuste. Implantát poskytuje stabilnú podporu pre upevnenie korunky pri strate jedného zubu alebo pri väčšom množstve implantátov na upevnenie krátkych mostíkov alebo rozsiahlych mostíkov nahrádzajúcich celé zuboradie. 

Podľa materiálu::

Celokeramické (Zirkoniumoxid, Lithium disilikát)

Kovokeramické

Provizórne (PMMA)

Zubný implantát

           Korunka, mostík  na implantátoch

Fixné protetické náhrady na implantáty sa vyhotovujú ako šrubované alebo cementované. Šrubované korunky a mostíky sa upevňujú fixačnými skrutkami, ktoré zabezpečujú pevné spojenie s implantátom a zároveň umožňujú jednoduchú demontáž protetickej náhrady v prípade problémov alebo úprav. 

Podľa materiálu:

Celokeramické (Zirkoniumoxid, Lithium disilikát)

Kovokeramické

Provizórne (PMMA)

Mostik na implantátoch

           Hybridná náhrada

Typ snímateľnej zubnej náhrady, pri ktorej sa väčšia časť žuvacieho tlaku prenáša na sliznicu. Zvyšné zuby prípadne korene alebo implantáty zabezpečujú retenciu náhrady. Podpora snímateľnej protézy na implantátoch je vo forme titanového strmeňa s retenčnými prvkami, prípadne použitím guličkových alebo teleskopických abutmentov.

Hybridná protéza
Stručný opis poskytuje len základné informácie. Uvedené náhrady patria medzi najčastejšie používané a tvoria iba časť  protetických riešení a možností, ktoré ponúkame.
Konkrétne prípady protetických riešení si môžete pozrieť v GALÉRII >>
Materály

Materiály

           ZIRKÓNIUMOXID

je v súčasnosti najpoužívanejším materiálom pre celokeramické náhrady. Materiál sa vyrába v rôznych pevnostiach a translucenciách,  čo z neho robí univerzálny materiál použiteľný takmer pre všetky typy a rozsahy celokokeramických náhrad od inlayí a faziet až po korunky a rozsiahle mostíky na preparované zuby alebo implantáty.

Výhody

 • vysoko estetický

 • chemicky nereaktívny, biokomatibilný

 • zlý vodič tepla - vhodný pre citlivé zuby

 • velký rozsah indikácií

Nevýhody

 • vyššia cena

           LITHIUM DISILIKÁT

je sklokeramický materiál vyrábaný vo forme ingotov pre lisovaciu metódu a vo forme bločkov pre techniku frézovania. Materiál je možné použiť ako jadro pre techniku vrstvenia (prekrytie vrstvou keramického materiálu v anatomickom tvare), alebo pre techniku farbenia. Materiál má výborné fluorescenčné vlastnosti a dosahuje vynikajúcu estetiku, avšak vzhľadom na  nižšiu pevnosť v ohybe je indikovaný len pre inlaye, fazety, korunky a krátke mostíky vo frontálnom úseku chrupu.

Výhody

 • vysoko estetický

 • výborné fyzikálno - optické vlastnosti

Nevýhody

 • vyššia cena

 • nevhodný pre mostíky v zadnom úseku chrupu a rozsiahle náhrady

           KOVOKERAMIKA 

Kovokeramické náhrady predstavujú estetické riešenie vhodné pre korunky a krátke aj rozsiahle mostíky na preparované zuby alebo implantáty. Jadro tvorí kovová konštrukcia, ktorá je prekrytá vrstvou keramického materiálu v anatomickom tvare. Vzhľadom na to, že kovová konštrukcia tvorí bariéru pri prechode svetla majú tieto náhrady estetické limity. Kovová konštrukcia je vyrábaná z náhradných zliatin (chromkobalt, chromnikel) čo môže z dlhodobého hľadiska spôsobovať problémy u ľudí s alergiami na kovy. Napriek týmto nevýhodám sú tieto náhrady pri niektorých indikáciách nenahraditeľné.

Výhody

 • estetický

 • vhodný aj na rozsiahle protetické náhrady

Nevýhody

 • estetické limity

 • nevhodný pre ľudí alergických na kovy

           PMMA

Skratka označujúca Polymetylmetakrylát. Materiál vhodný na provizórne krátkodobé alebo dlhodobé protetické náhrady. Vo fixnej protetike sa využíva na výrobu dočasných koruniek alebo mostíkov na preparované zuby alebo implantáty na obdobie do zhotovenia definitívnej protetickej náhrady. Provizórna náhrada chráni preparovaný zub pred poškodením a zároveň zabezpečuje estetiku a funkciu. Pri protetickom riešení na implantátoch sa používa na obdobie vhojovania implantátu alebo na sformovanie mäkkých tkanív.

Výhody

 • estetický

 • ​nízka cena

Nevýhody

 • nízka pevnosť

 • len pre dočasné náhrady

Uvedené materiály patria vo fixnej protetike medzi najpoužívanejšie, tvoria však iba časť hlavných a pomocných materiálov používaných pri výrobe protetických náhrad. 
Konkrétne prípady použitia týchto materiálov môžete nájsť v GALÉRII >>
bottom of page