top of page
"Spolu s Vami vkladáme kus umenia do úst pacientov"

Zubná technika ponúka kompletné portfólio fixných protetických náhrad od koruniek po rozsiahle protetické riešenia na implantátoch. Na moderne vybavenom pracovisku pracujeme s väčšinou v súčasnosti dostupných technológií a materiálov renomovaných svetových výrobcov. Všetky naše náhrady sú čiastočne alebo celkovo digitálne vyrábané, čo zabezpečuje dokonalé plánovanie a presnosť dosadu. Digitálne technológie a dlhoročné skúsenosti s prácou s keramickými materiálmi nám pomáhajú vytvárať estetické, funkčné a presné protetické náhrady.

              Fixná protetika

  • Celokeramické a kovokeramické korunky a mostíky

  • Celokeramické fazety

  • Celokeramické inlaye a onlaye

  • Provizórne korunky a mostíky (PMMA)

             Protetika na implantátoch

  • Celokeramické a kovokeramické šrubované korunky a mostíky

  • Celokeramické a kovokeramické cementované korunky a mostíky

  • Hybridné náhrady

  • Prettau mostíky "All-on 4, All-on 6"

  • Individuálne abutmenty

  • Provizórne šrubované korunky a mostíky (PMMA)

​​Špecializujeme sa na zhotovovanie fixných protetických náhrad. Vzhľadom na súčasné trendy a rozvoj implantológie tvoria náhrady na implantátoch viac ako 70% našej produkcie.

Pracujeme s dátami z intraorálnych skenerov. Tie je možné posielať po prihlásení v záložke UPLOAD hlavného menu.

bottom of page